Tudományos háttér

Alakazonos hívóképekkel támogatott tanulás kutatási eredményei

Micskei Detti
Micskei Detti
2023.03.24 10:25
Alakazonos hívóképekkel támogatott tanulás kutatási eredményei

Milyen hatásai vannak az alakazonos hívóképeknek a tanulásra? Hogyan könnyíti meg az emlékezést? Ezt a tudást vajon a gyakorlatban is hasznosítani tudják a gyerekek, amikor az olvasásra és az írásra kerül a sor? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a 2010-ben publikált kutatás.

A new york-i egyetem kutatói, Adina Shmidman ás Linnea Ehri 2010-ben publikált cikkükben az alakazonos hívóképek hatásait vizsgálták. A mérésben 36 amerikai óvodás korú gyermek vett részt, átlagos életkoruk 5 év 2 hónap volt. Mivel Amerikában ez a korosztály már sok latin betűt ismer, ezért a gyermekeknek a héber karakterekhez rendelt hangokat tanították. Minden gyermek 5 betű-hang kapcsolatot tanult alakazonos (a kép alakja emlékeztet a betű alakjára) hívóképekkel és további 5-öt általános (nincs kapcsolat a kép alakja és a betű formája között) hívóképekkel. Tehát minden gyermek a saját maga kontroll csoportjául is szolgált egyben.

Egy példa a hívóképekre: a héber karakter hangja a /sh/, ezért egy oldalról látható háromárbócos hajó (angolul: ship) képét kapta az alakazonos hívókép esetében. Amikor általános hívóképként szerepelt, akkor pedig majdnem szemből látunk egy teherhajót.

A kutatás megkezdése előtt előfeltétel volt a gyermekek sikeres kezdőhang leválasztása és a pontos képmegnevezési képessége, hogy ezeket a hibalehetőségeket ki tudják zárni.

Az eredmények azt mutatják, hogy az alakazonos hívóképek esetén átlagosan 3,89 próbálkozásra volt szükségük a sikeres elsajátításhoz, az általános hívóképek esetében pedig 8,19 próbálkozásra. Ez megerősíti azt a feltevést, hogy az alakazonos hívóképekkel gyorsabb a tanulás.

A már sikeresen megtanult betű-hang kapcsolatokat az alakazonos hívóképek esetében a gyerekek csupán 31%-a felejtette el, míg az általános hívóképek esetében 64%-uk. Ez azt bizonyítja, hogy az alakazonos hívóképek sokkal jobban képesek támogatni az emlékezést.

A hasonló kinézetű karaktereket az általános hívóképekkel tanuló gyerekek 31%-a keverte össze, míg az alakazonos hívóképpel párosított esetekben csak 8%-uk. Ez arra enged következtetni, hogy az alakazonos hívóképek képesek csökkenteni a hasonló formájú betűk tévesztését.

Az alakazonos hívóképekkel tanult betűk esetében a gyerekek 61%-a nevezett meg helyesen legalább 4-et az 5 tanult betűből, míg ezt a teljesítményt az általános hívóképekkel párosított esetekben a gyerekek csupán 8%-a volt képes elérni. Ez azt bizonyítja, hogy az alakazonos hívóképek sokkal biztosabb tanulást tesznek lehetővé és megkönnyítik a betű és a hozzá tartozó hang felidézését.

A kutatás az így megszerzett tudás hasznosítására is kitért: az alakazonos hívóképekkel tanult betűkből álló szavakat jelentősen többször tudták elolvasni és hangokra bontani is.

A betűk és a hozzájuk tartozó hangok között semmilyen racionális kapcsolat nincs, egyszerűen meg kell tanulnunk őket. Viszont az alakazonos hívóképek abban tudnak segíteni, hogy ennek a logikátlan betű-hang kapcsolatnak értelmet adnak, ezért tudják megkönnyíteni a tanulást.

Az eredeti cikk itt található: Embedded Picture Mnemonics to Learn Letters: Scientific Studies of Reading: Vol 14, No 2 (tandfonline.com)

Kép forrása: unsplash.com firmbee-com