Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv

Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv
Betűk? Képben vagyok! - pedagógus kézikönyv

A kézikönyv LETÖLTHETŐ innen PDF-ben: 2023. januári verzió link 

 

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! könyvesbolti forgalomban kapható magyar ábécé, ahol a betűk és a betűk mellett álló hívóképeknek nem csak a kezdőhangja, hanem az alakja is megegyezik.

 *  MODERN  *  HIÁNYPÓTLÓ  *  INNOVATÍV  * 

Főbb jellemzői:
- következetes (nem keveri az asszociációs módokat, azaz a hangutánzást, kezdő hangot, belső hangot, szájformát)
- a lehetőségekhez mérten teljes (DZ és a Q-nak nincs hívóképe, mert ezekkel a betűkkel nem kezdődik egyetlen magyar szó sem)
- támogatja a hangtudatosság fejlődését
- a mai, jellemzően jobb agyféltekés gyerekek nyelvén beszél (képi, vizuális)
- emiatt gyors és biztos tanulást tesz lehetővé, kevesebb a tévesztés

 Ismertető, videó, belelapozó:  Pedagógusoknak | Betűk? Képben vagyok! (betuk.hu)

Ez az INGYENESEN letölthető, NYOMTATHATÓ kézikönyv kifejezetten pedagógusoknak készült. A rövid elméleti áttekintés után konkrét felhasználási ötleteket, a legvégén pedig egy hangtudatosságot felmérő feladatlapot találunk.

A felhasználása igen sokrétű, az alábbi célokra ajánlott:

Óvodapedagógusoknak:
- az iskola-óvoda átmenet megsegítésére
- hangtudatosság játékos fejlesztésére
- a betűk iránt érdeklődő óvodások kíváncsiságának kielégítésé olvasástanítás nélkül
- a nagycsoportosok érdeklődésének felkeltésére az írásbeliség iránt

Iskola-előkészítő foglalkozásokra:
- az iskola-óvoda átmenet megsegítésére, készségfejlesztésre
- hangtudatosság játékos fejlesztésére

Tanítóknak:
- az iskola-óvoda átmenet megsegítésére
- hangtudatosság fejlesztésére
- a betű-hang megfeleltetés megkönnyítésére
- a tanulás gyors a gyerekek számára könnyen érthető képek miatt
- kevesebb betűtévesztés, a képeknek és a színeknek differenciáló szerepe van
- olyan gyerekeknek is támasz, akiknél a ma használatos olvasástanítási módszerek elérhetik a határaikat: beszédhibás, beszédfogyatékos, hallássérült és autista tanulók mellett a nehezebben olvasóknak is nagy segítség

Fejlesztés, felzárkóztatás:
- a szép és egyértelmű képek segítenek megszilárdítani a bizonytalanul elsajátított betű-hang megfeleltetést
- játékos fejlesztési lehetőségek

Szórványmagyarságban:
- magyar írás- és olvasástanítás
- szókincs bővítés
- nyelvi játékokhoz

 Tanítói visszajelzések: 

„Az igényes grafika miatt érdekesek, figyelemfelkeltőek (és fenntartóak!) a hívóképek. A gyerekek szívesen és örömmel használták a hagyományos taneszközök kiegészítéseként.”

„A hang-betű kapcsolat felismerése sokkal könnyebb és gyorsabb, mint eddig bármikor.”

„A beszédhangok megismerése, elkülönítése és helyes ejtése az alakazonos betűkalauzzal sokkal gyorsabb és hatékonyabb. Kevesebb a tévesztés vagy a hasonló hangok összekeverése (pl.: S, Z, SZ ).”

Van súlyosan beszédhibásom is, aki immár a saját J hangjai közül nem tudja a valós J hangokat kiválogatni. Zsákutcában van. Nála is nagy segítség az alakazonosság, de más módon.”

A képek egyértelműen hatással vannak a gyerekekre, könnyebben tudják a betűkhöz társítani.”

Meixner Ildikó a J hangot a jajgató Pinokkió meséjével, hívóképével tanítja. Az autista tanítványomnak a hívóképről a síró Pinokkió jut eszébe, így nem jön a hang, amit hív a kép. A jegy ellenben segít az alakazonos ábécé hívóképen.”

Súlyosan hallássérült gyereket integráló csoport mentortanítójaként dolgozom. Hallássérültek tanításához kifejezetten az alakazonos hívóképeket használják, tehát nem volt kérdés, hogy ezt a módszert választjuk. A többi gyereknél is, aki még bizonytalanabb a betűk felismerésében nagy segítség, kint vannak a falon a képek és ügyesen nézik, amikor elbizonytalanodnak, a kép segít nekik felismerni a betűt.”

Sokat segít a nehezebben bevonható gyerekek motiválásában.”

Meixner-módszerrel tanítok. Nem keverik össze. Sőt, tudják, hogy van olyan nehezen olvasó társuk, akinek az alakazonos ábécé képei segítenek. Szokták is mondani neki, amikor elakad: Nézd meg a betűkalauz betűit, az majd segít!”

Méret: A4
Ingyenes, nyomtatható PDF
26 oldal
EXTRA: hangtudatosság szintfelmérő